fbpx
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Κανονισμός συμμετοχής στα AFFA

Κανονισμός

Διαδικασία συμμετοχής – Υποβολή αίτησης

 1. Η συμμετοχή στα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ γίνεται κατόπιν αιτήσεως και καταχώρισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.affa.gr/
 2. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στα παρακάτω στοιχεία 210 9610135 υπεύθυνη κα Παπαβασιλείου
 3. Η αίτηση/καταχώριση θα πρέπει να υποβληθεί από τον παραγωγό ή από άτομο που θα οριστεί ως υπεύθυνο για την επικοινωνία και την τήρηση των διαδικαστικών λειτουργιών, ενώ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και να δηλωθούν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας μαζί του.
 4. Θα πρέπει απαραιτήτως να δηλωθεί μια σωστή διεύθυνση email ως σημείο επαφής για όλη την αλληλογραφία με τα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ. 
 5. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίσουν ότι το όνομα τομέα www.affa.gr προστίθεται σε μια λίστα ασφαλών αποστολέων για να αποφευχθεί η έλλειψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τα βραβεία.
 6. Είναι ευθύνη όλων των συμμετεχόντων να παρέχουν σωστές πληροφορίες χωρίς ορθογραφικά λάθη για ονόματα εταιρειών, ονόματα προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας και κυρίως μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου θα αποστέλλονται όλες οι σχετικές οδηγίες των Βραβείων ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ.
 7. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση και εξόφληση της συμμετοχής σας, θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό από την διοργανώτρια Αρχή και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης.
  

Δικαίωμα συμμετοχής

 1. Τα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ απευθύνονται σε όλους τους παραγωγούς τροφίμων, εισαγωγείς, διανομείς και λιανοπωλητές ειδικών τροφίμων και ποτών.
 2. Οι εγγραφές από εμπόρους λιανικής πώλησης, εισαγωγείς και διανομείς ΔΕΝ θα είναι έγκυρες εάν το όνομα του παραγωγού τροφίμων δεν περιλαμβάνεται στη φόρμα συμμετοχής στο πεδίο Παραγωγός / Κατασκευαστής.
 3. Όλα τα προϊόντα που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι διαθέσιμα στο εμπόριο για το ευρύ κοινό τη στιγμή της αίτησης, δηλαδή να πωλούνται μέσω ανεξάρτητων λιανοπωλητών ή να βρίσκονται στο τελικό στάδιο παραγωγής τους πριν τη διανομή. Προϊόντα δοκιμαστικά ή στο στάδιο της ανάπτυξης δεν θα γίνονται δεκτά.
 4. Αποδεκτά γίνονται όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες όπως αυτές αναφέρονται στον ειδικό πίνακα κατηγοριών που επισυνάπτεται ξεχωριστά.
 5. Η αίτηση για συμμετοχή στα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ, γίνεται αποδεκτή μόνο για έτοιμα, τυποποιημένα προϊόντα που μπορούν να δοκιμαστούν χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών. Προϊόντα που απαιτούν ειδικό εξοπλισμό για την παρασκευή δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.
 6. Κατηγορίες προϊόντων που ΔΕΝ είναι επιλέξιμα για συμμετοχή περιλαμβάνουν: φρέσκα λαχανικά, φύλλα σαλάτας, φρέσκα φρούτα ή βότανα, τρόφιμα για βρέφη / μικρά παιδιά, σκόνες και συμπληρώματα (συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών, συμπληρωμάτων διατροφής και υγείας / αθλητισμού προϊόντα διατροφής) και παρασκευασμένα τρόφιμα που απαιτούν σύνθεση πριν από την αξιολόγηση.
 7. Τα παρασκευασμένα πιάτα πρέπει να είναι ήδη έτοιμα κατά την άφιξη τους όμως οι διοργανωτές δεν μπορούν να αποδεχθούν οποιαδήποτε υπηρεσία φαγητού ή τρόφιμα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση και παρασκευάζονται για αυτόν τον σκοπό όπως σάντουιτς, σούπες, σουβλάκι κ.ο.κ.
 8. Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο και συνταγή όπως και τα τρόφιμα που διατίθενται στο εμπόριο. Διαφορετικές παρτίδες που έγιναν ειδικά για τα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ θα αποκλειστούν.
 
Ημερομηνία υποβολής
 1. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα Βραβεία ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ ορίζεται η 10.12.2023.
 2. Καμία αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή μετά το πέρας της τελικής ημερομηνίας εγγραφής. Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος μη έγκυρης υποβολής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους Διοργανωτές.
 3. Οι περιγραφές των προϊόντων πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και σωστές μέχρι την τελευταία ημέρα αιτήσεων καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας της περιγραφής του προϊόντος μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εισαγωγής.
 4. Ο κατάλογος των συστατικών και οι πληροφορίες που παρέχονται στο έντυπο συμμετοχής μπορεί να διαμοιραστεί στην κριτική επιτροπή σε ορισμένες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τα κύρια συστατικά και αποφύγετε εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία.
 5. Οι Διοργανωτές των Βραβείων ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την συμμετοχή ενός προϊόντος αν θεωρηθεί ακατάλληλο ή αντίθετο με το πνεύμα και τη φιλοσοφία των βραβείων.
 6. Τα προϊόντα μπορούν να καταχωρούνται μόνο σε μία κατηγορία. Δεν επιτρέπεται να εισάγετε το ίδιο προϊόν σε πολλές κατηγορίες.

 

Κόστος συμμετοχής – διαδικασία πληρωμής – Εκπτώσεις

 1. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 80,00€. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
 2. Για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της συμμετοχής απαιτείται η πλήρης εξόφληση της συμμετοχής έως και την καταληκτική ημερομηνίας εγγραφής [βλ. #15]. Η μη έγκαιρη εξόφληση του τέλους συμμετοχής θα οδηγήσει σε ακύρωση της συμμετοχής.
 3. Καμία επιστροφή τέλους δεν είναι εφικτή σε περίπτωση που ένα προϊόν αποσυρθεί από τη διαδικασία αξιολόγησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Ωστόσο, σε περίπτωση επικοινωνίας πριν την καταληκτική ημερομηνία, οι διοργανωτές ενδέχεται να είναι σε θέση να αποδεχθούν ένα εναλλακτικό προϊόν στη θέση του.
 4. Με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 4 προϊόντων από μία εταιρεία, παρέχεται έκπτωση 25% στο τέλος συμμετοχής.

Ημερομηνία παράδοσης προϊόντων – Συσκευασία

 1. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει σε προκαθορισμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου συμμετοχής. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει σε ειδικό χώρο που θα ορίσουν οι Διοργανωτές. Σημειώνεται πως οι ημερομηνίες παράδοσης των προϊόντων θα διαφέρουν ανάλογα την κατηγορία με το ξηρό τρόφιμο να παραδίδεται πρώτο και τα τρόφιμα ψυγείου όπως τυριά, αλλαντικά, αλίπαστα κ.ά. στο τέλος.
 2. Κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει να παραδώσει δύο [2] συσκευασίες προϊόντος χωρίς ετικέτα ώστε να μην διακρίνεται το όνομα του προϊόντος. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει η ετικέτα να είναι καλυμμένη με αδιαφανή ταινία. Η κάθε συσκευασία θα πρέπει να φέρει τον μοναδικό κωδικό συμμετοχής. [Βλ. 29]
 3. Σε περίπτωση αίτησης αξιολόγησης και του σχεδιασμού της συσκευασίας, και συμμετοχή του προϊόντος  στο αντίστοιχο βραβείο, τότε θα πρέπει να αποσταλεί μία ακόμη συσκευασία αυτή τη φορά με ετικέτα [Σημ. Συνολικά 3 συσκευασίες].
 4. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση όλων των προϊόντων μέχρι την απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης. Εάν αυτό δεν συμβεί τότε η συμμετοχή θα θεωρηθεί άκυρη.
 5. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και την εξόφληση της συμμετοχής δημιουργείται μοναδικός αριθμός συμμετοχής για κάθε προϊόν ο οποίος με ευθύνη των συμμετεχόντων θα πρέπει να εκτυπωθεί και να κολληθεί πάνω σε κάθε συσκευασία προϊόντος.
 6. Είναι ευθύνη των συμμετεχόντων να εξασφαλίσουν ότι όλα τα προϊόντα συσκευάζονται, μεταφέρονται και παραδίδονται σε κατάσταση κατάλληλη και ασφαλή για κατανάλωση από τους αξιολογητές.
 7. Τα προϊόντα που θα παραδοθούν κατεστραμμένα, αλλοιωμένα ή σε μη ασφαλή κατάσταση θα αποκλειστούν. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε προϊόν που απαιτεί ψύξη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή κακή επισήμανση. Ψυγμένα ή κατεψυγμένα προϊόντα που έχουν ληφθεί με λανθασμένη θερμοκρασία θα απορριφθούν και το (τα) προϊόν (α) θα ανακληθεί.
 8. Όλα τα προϊόντα πρέπει να υποβάλλονται προς αξιολόγηση στην συσκευασία λιανικής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 

Διαδικασία αξιολόγησης

 1. Η Αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα εξασφαλίζει τη σωστή και απρόσκοπτη δοκιμή των προϊόντων.
 2. Οι Διοργανωτές θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προετοιμάσουν τα προϊόντα ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας ή συγκεκριμένες οδηγίες από τη φόρμα αίτησης συμμετοχής. Είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να εξασφαλίσει ότι οι σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται μαζί με το προϊόν. Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόσθετο συστατικό σε ένα προϊόν, εάν αυτό απαιτείται για την προετοιμασία γευσιγνωσίας, δηλαδή τα προϊόντα θα δοκιμάζονται αυτούσια και αυτόνομα χωρίς την προσθήκη άλλων συστατικών [σαλτσών, συνοδευτικών, κτλ.]
 3.  Όλα τα προϊόντα θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία της τυφλής γευσιγνωσίας και αποκλειστικά για τη γεύση τους, εκτός από τα προϊόντα που θα δηλωθούν και για αξιολόγηση της συσκευασία τους.
 4. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης όλα τα προϊόντα μεταγγίζονται από την αρχική συσκευασία τους πριν αξιολογηθούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τυφλή γευσιγνωσία.
 5. Ως σύστημα αξιολόγησης χρησιμοποιείται η απόδοση αστεριών η οποία θα αντιστοιχεί σε ένα σύστημα βαθμολόγησης από το 1 έως το 20 με τα αστέρια να αποδίδονται ως εξής:
  i. 0-15.4, μη βραβεύσιμο
  ii. 15.5 -16.9 = 1 αστέρι
  iii. 17 – 18.4 = 2 αστέρια
  iv. 18.5 – 20 = 3 αστέρια
 6. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται από ειδικούς της γαστρονομίας όπως chef, δημοσιογράφους, γεύσης, τεχνολόγους τροφίμων, οινοχόους, γευσιγνώστες, εστιάτορες, εμπόρους τροφίμων, f&b managers κ.α.
 7. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν οργανοληπτικά χαρακτηριστικά όπως είναι η όψη, το χρώμα, η υφή, η επίγευση και κυρίως η γεύση. Κάθε κριτής θα έχει στη διάθεσή του τα πλήρη στοιχεία του προϊόντος όπως συστατικά, περιγραφή, τρόπους παρασκευής, συντήρησης κτλ. Κάθε κατηγορία διαθέτει και τα δικά της επιμέρους κριτήρια. Τα προϊόντα θα δοκιμάζονται αυτούσια. Κάθε κριτής συμπληρώνει μια φόρμα με συγκεκριμένα κριτήρια ανά κατηγορία και εισάγει τον βαθμό του σε ένα αυτόματο σύστημα.
 8. Οι παρατηρήσεις των κριτών σχετικά με κάθε προϊόν θα βρίσκονται στη διάθεση των συμμετεχόντων παραγωγών τους μετά το πέρας της Έκθεσης και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των προϊόντων τους.
 9. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί έγκαιρα ενώ θα ειδοποιηθούν και όλοι οι συμμετέχοντες με μήνυμα και ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική σελίδα του διαγωνισμού.


Βραβεία, Σήματα, Λογότυποι

 1. Τα εικονίδια και οι ετικέτες με το λογότυπο των Βραβείων ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες που επιθυμούν να τα χρησιμοποιήσουν για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Με το πέρας του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμο για αγορά, και κατόπιν αιτήσεως από τους συμμετέχοντες, ειδικό σήμα που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σήμανση βραβείου πάνω στη συσκευασία.
 3. Η ισχύς του βραβείου ορίζεται για ένα χρόνο και σηματοδοτεί την διάκριση ποιότητας και γεύσης του προϊόντος για τη συγκεκριμένη περίοδο.
 4. Το λογότυπο των Βραβείων ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ προστατεύεται ως εμπορικό σήμα. Οποιεσδήποτε ψευδείς δηλώσεις από τους συμμετέχοντες θα οδηγήσουν στην αποβολή του βραβείου.
 5. Το λογότυπο των Βραβείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προϊόντα που έχουν διακριθεί.
 6. Η χρήση του λογότυπου σε οποιοδήποτε προϊόν που δεν έχει κερδίσει βραβείο απαγορεύεται ρητά.

 

Ενστάσεις, Διαφορές

 1. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Αρχή ή οι συνεργάτες και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν ευθύνη και δεν μπορούν να συζητήσουν ή να αιτιολογήσουν τα σχόλια των κριτών και τις βαθμολογίες τους.
 2. Κάθε ένσταση ή διαφορά σχετικά με την αξιολόγηση θα πρέπει να διατυπωθεί γραπτώς στην Διοργανώτρια Αρχή εντός 7 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 3. Για όλα τα θέματα που αφορούν την αξιολόγηση των Βραβείων ποιότητας και γεύσης AFFA by ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η ετυμηγορία του επικεφαλής κριτή είναι τελεσίδικη και οριστική.
 4. Κάθε συμμετοχή για να είναι έγκυρη θα πρέπει να συμφωνεί με τους παραπάνω όρους του κανονισμού του διαγωνισμού επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.